Asianajotoimisto Päivi Kokko

Palvelut

Lahdessa ja Orimattilassa sijaitseva asianajotoimisto on yleistoimisto toiminnan painopistealojen ollessa perhe- ja perintöoikeus, sopimusoikeus, kiinteistö- ja rakennusoikeus sekä rikos- ja siviilioikeudenkäynnit. Yleisimpiä henkilökohtaisten asioiden toimeksiantoja ovat olleet:

  • perintöön liittyvät kysymykset, kuten perunkirjoitus, pesänselvitys ja perinnönjako
  • testamentin laatiminen
  • avioehdon laatiminen
  • ositussopimusten laadinta
  • kiinteistöasiat, kuten kauppa- ja lahjakirjat sekä lainhuudatukset
  • irtaimen kauppa- ja lahjakirjat

Päivi Kokko on valmistunut Helsingin yliopiston oikeustieteellisestä tiedekunnasta 2004. Valmistumisensa jälkeen hän suoritti auskultoinnin Orimattilan käräjäoikeudessa saaden varatuomarin arvonimen vuonna 2005. Suomen Asianajajaliiton jäseneksi Kokko valittiin vuonna 2013. Ennen oman yrityksensä perustamista Kokko on työskennellyt Potilasvakuutuskeskuksen, eri asianajotoimistojen, Kouvolan Hovioikeuden, Kotkan oikeusaputoimiston ja Orimattilan Osuuspankin palveluksessa.